സിഎസി സിലിക്കൺ ഹോസ്

  • Super High Temp Silicone Charge Air Cooler CAC Hose

    സൂപ്പർ ഹൈ ടെംപ് സിലിക്കൺ ചാർജ് എയർ കൂളർ സി‌എസി ഹോസ്

    ട്രക്ക്, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ്, വോൾവോ, സ്കാനിയ, റെനോൾട്ട്, മാൻ, ഐവികോ, ഡി‌എ‌എഫ് എന്നിവയ്ക്കായി സിലിക്കൺ ഹോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹോസ് ടർബോചാർജർ let ട്ട്‌ലെറ്റിനെ ചാർജ് കൂളർ ഇൻലെറ്റിലേക്കും ചാർജ് കൂളറിനെ എഞ്ചിൻ മാനിഫോൾഡിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്റിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കർശനമായ എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ റെഗുലേഷനുകൾ പാലിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ നിയന്ത്രണ തന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. DAF21312237 VOLVO1665971 VOLVO3183620 VOLVO8149800 മികച്ച സിക്ക് ...